Fornsvensk bibliografi
flag flag

Välkommen till Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi!

Fornsvensk bibliografi på nätet är en bearbetning av och fortsättning på den tryckta bibliografi som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944 och som utgavs av Svenska fornskriftsällskapet. Fornsvensk bibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2023 och uppdateras regelbundet.

Svensk runbibliografi på nätet inkluderar FK Jan Owes Svensk runbibliografi 1880–1993 och de bibliografier som publicerats i Nytt om runer. Svensk runbibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2023.

Fullständig sökning