Fornsvensk bibliografi
flag flag

Teknisk sökhjälp i klienten


Sökord är automatiskt högertrunkerade. T.ex. ger sökningen Vadstena även träffar på Vadstenabröder och Vadstenasystrar.

Citattecken (”) används för exakt sökning. T.ex. ger sökningen "Vadstena kloster" endast träffar som innehåller exakt denna fras, medan sökningen Vadstena kloster (utan citattecken) kan ge träffar där både Vadstena och kloster är förled i sammansättningar och där ett eller fler ord finns mellan de båda sökorden (t.ex. Vadstenasystrarna och klosterbiblioteket).

Citattecken (") används också för att återge (Booleska och andra) operatorer sin allmänspråkliga innebörd (dessa är FIND, AND, OR, NOT, GT, LT, EQ, NE, GE, LE, TO).

Den Booleska operatorn AND är automatisk.

De Booleska operatorerna AND, OR och NOT kan användas för att kombinera eller avgränsa sökord. T.ex. ger sökningen Vadstena Alvastra (eller Vadstena AND Alvastra) träffar som innehåller båda namnen. Sökningen Vadstena OR Alvastra ger träffar som innehåller ettdera namnet. Sökningen Vadstena NOT Alvastra ger träffar som innehåller Vadstena men inte Alvastra.

Frågetecken (?) används för att maskera ett okänt antal tecken vid sökning. T.ex. ger sökningen johan?on träffar på JohansonJohanssonJohannison och Johannisson.

Frågetecken (?) används även för vänstertrunkering. T.ex. ger sökningen ?bibliotek träffar på både klosterbibliotek och universitetsbibliotek

Tecknet # används för att maskera ett tecken vid sökning. Flera # maskerar ett exakt antal tecken. T.ex. ger sökningen V#stergötland träffar på både Västergötland och Vestergötland, och sökningen Lind##ist ger träffar på LindkvistLindqvist och Lindquist.

År
> senare än angivet årtal
>= angivet årtal och senare
< tidigare än angivet årtal
<= angivet årtal och tidigare

Index

När du börjar skriva ett ord i ett sökfält kommer en lista på alla ord med denna början som kan sökas i aktuellt fält. Välj ur listan eller fortsätt skriva.

Sökhistorik

kan användas för att kombinera resultat av tidigare sökningar för att ge snävare resultat.

Ordföljds- och avståndsoperatorer

Utropstecken (!) kan användas för att markera exakt ordföljd och ett givet högsta avstånd mellan ord i sökning. T.ex. ger sökningen Vadstena !2 kloster träffar där Vadstena förekommer högst två ord före kloster.

Procenttecken (%) kan användas för att markera valfri ordföljd men ett givet högsta avstånd mellan ord i sökning. T.ex. ger sökningen Vadstena %2 kloster träffar där Vadstenaförekommer högst två ord före eller efter kloster.