Fornsvensk bibliografi
flag flag

Excerpering


Materialet till delen Litterära hjälpmedel i Fornsvensk bibliografi har samlats in på flera olika vägar. Tiden fram till 1944 täcks av den tryckta bibliografin av Geete och Collijn, som alltså ingår i denna databas. Uppgifter om publikationer från tiden 1945‑1994 har delvis insamlats av medarbetare på Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet under en föregångare till föreliggande projekt. Inom ramen för det nuvarande projektet har Libris genomsökts via olika för Fornsvensk bibliografi relevanta ämnesavgränsningar, liksom SwePub, Vitalis, Uppsök och ämnesbibliografierna International Medieval Bibliography (Brepolis), Bibliography of Scandinavian philology 1945‑1969 (1950‑1988) samt Einar Haugens A bibliography of Scandinavian languages and linguistics (1974). De tidskrifter och publikationsserier som därtill systematiskt har sökts igenom listas nedan. Excerperingen har huvudsakligen gjorts utifrån titlar, och därför kan publikationer som borde ha varit med undgått excerpering. (Förteckningen inkluderar titlar på genomgångna tidskrifter och serier som inte har genererat några poster i bibliografin, markerade med *.)

 

Acta linguistica Hafniensia : international journal of structural linguistics 19652023 (55:1)

Acta philologica Scandinavica 1945­1988 (upphört)

Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis : humaniora 19672022

Alvíssmál 19922008 (nr 12)

Arkiv för nordisk filologi 19452021

Bebyggelsehistorisk tidskrift 19812022 (nr 83)

Beiträge zur Nordischen Philologie 19732024

Ceræ journal 20142023

Classica et mediaevalia : revue danoise de philologie et d’histoire 19382023 (vol. 72)

Collegium medievale 19882023 (nr 36)

Diachronica : international journal for historical linguistics 19842023 (nr 40:4)

*Economy and history 19581980 (därefter se Scandinavian economic history review)

Edda : nordisk tidsskrift for litteraturforskning 19452023:4

European journal of Scandinavian studies 20102023 (53:2)  (tidigare Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder)

*European review of economic history 19972023 (27:4)

Filologiskt arkiv / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 19552008 (upphört)

Finsk tidskrift 19452023:5

Finskt museum 19452015

Folkmålsstudier 19452023

Fornvännen 19942023:4

Geografiska notiser 19432023

Hansische Geschichtsblätter 19452021

Historiska och litteraturhistoriska studier / utg Svenska litteratursällskapet i Finland 19452023

Historisk tidskrift 19942023:4

Historisk tidskrift för Finland 19452023:2

International conference on historical linguistics 1‑21 (publ. 19742015)

Journal of historical pragmatics 20002023:2

Journal of medieval monastic studies 2012–2023

Kyrkohistorisk årsskrift 19942022

Konsthistorisk tidskrift 19942023 (vol. 92:4)

Kulturen (Lund) 19612021

Language : journal of the Linguistic society of America 19252023:4

Lychnos 19452023

Maal og minne 19452023:2

Meddelanden från svenska Riksarkivet 19281996

Meddelanden från Svenskt visarkiv 19542022 (nr 54)

*The Mediaeval journal 2011-2021 (11:2)

Mediaeval Scandinavia : a journal devoted to the study of Mediaeval civilization in Scandinavia and Iceland 19682004

Mediaeval studies (Toronto : Pontifical institute of Mediaeval studies) 19452022 (vol. 84)

The Medieval Globe journal 20152023 (9:2)

Medieval Sermon Studies 2003–2023 (vol. 67)

Medium aevum 19452022 (nr 91:1)

Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19452023

*Militärhistorisk tidskrift 19842023

MINS : meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 19772018

Mirator 20002024 (vol. 34:2)

MISS : meddelanden från Institutionen för svenska språket i Göteborg 19942018

Namn och bygd 19452022

*New Medieval literatures 19972024 (nr 24)

Nordic journal of linguistics 19782023 (nr 46:3)

The Nordic languages and modern linguistics 19702000 (110)

*Nordica : tidsskrift for nordisk teksthistorie og æstetik 19842022

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 19452023:4

Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria 20012007 (upphört)

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 19451997

NOWELE : North-Western European language evolution 19832023 (nr 76:2)

Nysvenska studier se Språk och stil

Personhistorisk tidskrift 19452023:2

Proxima Thulé 19942009 (sporadisk utgivning)

Rhetorica Scandinavica 19972023 (vol. 27 nr. 86)

RIG Kulturhistorisk tidskrift 19452023:1

Runica et mediaevalia. Editiones 20102021 (nr 15)

Runica et mediaevalia. Facsimilia 2017 (nr 2)

Runica et mediaevalia. Lectiones 20012011 (nr 10)

Runica et mediaevalia. Opuscula 19932013 (nr 17)

Runica et mediaevalia. Scripta maiora 19952020 (nr 11)

Runica et mediaevalia. Scripta minora 19932021 (nr 28)

Saga och sed 19452022

Samfundet S:t Eriks årsbok se Sankt Eriks årsbok

Samlaren 19942023 (vol. 144)

Sankt Eriks årsbok (inkl. föregångaren Samfundet S:t Eriks årsbok) 19452023

Scandia : Tidskrift för historisk forskning 19942023 (vol. 89:2)

Scandia : Journal of Medieval Norse Studies 2018–2023

Scandinavian Conference of Linguistics 115, 1718, 2324 (publ. 19742013) (exkl. separata specialsessioner o.d.)

Scandinavian Economic History Review 19532024 (72:1)

Scandinavian Journal of History 19762024 (49:1)

Scandinavian studies (tidigare Publications of the Society for the Advancement of Scandinavian Study 1911–1916, Scandinavian Studies and Notes 1917–1940) 19112024 (vol. 96 nr. 1)

Scandinavica : an international journal of Scandinavian studies 19622024 (vol. 63 nr. 1)

Skandinavistik : Zeitschrift für Sprache, Literatur und Kultur der nordischen Länder 19712010 (därefter se European journal of Scandinavian studies)

Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Gråa serien, Rättshistoriskt bibliotek 1962–2019 (RB 1–75) ; Serien 2, Gröna serien, Rättshistoriska studier 19512024 (RS 1–32) ; Serien 3, Lilla serien, Rättshistoriska skrifter 2001–2022 (RSK 1–11)

Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet 1945‑1997 / Skrifter utgivna av Riksarkivet 19972017 (nr 39)

Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 19582023

Speculum : A Journal of Medieval Studies 19262024:2

Språk i Norden 19702023

Språk och stil (inkl. Nysvenska studier) 19452022

Studia linguistica : revue de linguistique générale et comparée = a journal of general linguistics 19472022 (76:2)

Studia neophilologica 19452023 (95:3)

Studia Nordica (Oslo) 19952015

*Studier i modern språkvetenskap 19452015

Studier i nordisk filologi 19452015

Studier i svensk språkhistoria 19882023 (116)

Studier till Sveriges kyrkor 20032010

Sumlen 19761999

Svensk tidskrift för musikforskning 19452023

Svenska landsmål och svenskt folkliv 19452022

Svenskans beskrivning 1964, 19682024 (12, 438, inkl. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning)

Sveriges kyrkor (med landskapsserier o.d.) 19122015

Tidskrift för litteraturvetenskap 19712023 (53:1)

Tijdschrift voor Skandinavistiek 19802023/24 (39:1)

Viking and medieval Scandinavia 20052023 (vol. 19)

Ymer 19452022

Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 19932017

Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 19452014

Årsbok / Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 19672016

Årsbok / Vetenskapssocieteten i Lund 19452018