Fornsvensk bibliografi
flag flag

Handskrifter och arkiv


I nedanstående båda pdf-filer finns en förteckning över arkiv och bibliotek med fornsvenska handskrifter som kan sökas i databasen respektive en förteckning över äldre handskriftssignum i förhållande till nutida.

Handskriftsarkiv (pdf)

Handskriftssignum (pdf)