Fornsvensk bibliografi
flag flag

Fornsvensk bibliografi och Svensk runbibliografi


Fornsvensk bibliografi på nätet är en bearbetning av och fortsättning på den tryckta bibliografi som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944 och som utgavs av Svenska fornskriftsällskapet. Fornsvensk bibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2021 och uppdateras regelbundet.

Huvuddelen av posterna i bibliografin är sekundärlitteratur och syftar till att vara ett hjälpmedel för forskning och studier med olika inriktning rörande svensk medeltid (inklusive de forna danska och norska landskapen, Gotland och Finland) för tiden cirka 1000–1520-talet. I databasen är det möjligt att söka på bland annat handskrift, verk eller ämnesområde.

- Välj SÖK för att söka i Fornsvensk bibliografi och i Svensk runbibliografi
- Välj SÖKHJÄLP för tips om vad som kan sökas och hur
- Välj INFORMATION för att läsa om bakgrund, avgränsningar, material o.d.
- Välj LÄNKAR för ett urval av länkar till run- och fornsvenskt relevanta resurser på Internet
- Välj KONTAKT för att kontakta redaktionen med synpunkter, frågor, önskemål, felrapportering o.d.

NYTT! Den senaste versionen av Samnordisk runtextdatabas har uppdaterats och kopplats till Svensk runbibliografi. Om man i runtextdatabasen klickar på ”Visa litteratur för aktuell inskrift” öppnas resultaten i runbibliografin. Samnordisk runtextdatabas kan laddas ner här: http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

Om databaserna

Projektet Fornsvensk bibliografi finansierades av Riksbankens jubileumsfond (2009–2012) och Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Projektansvarig var professor em Inger Larsson. Fornsvensk bibliografi består av två delar: fornsvenska texter och litterära hjälpmedel. Struktureringen av bibliografin har utarbetats av Inger Larsson, FD Ulrika Djärv och FD Patrik Åström. Djärv har huvudsakligen ansvarat för delen litterära hjälpmedel och Åström för fornsvenska texter. Sedan april 2013 drivs databasen av Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, med finansiering av Kungl. Vitterhetsakademien.

Svensk runbibliografi på nätet knöts ursprungligen till projektet Fornsvensk bibliografi med Inger Larsson som projektansvarig. Den inkluderar FK Jan Owes Svensk runbibliografi 1880–1993 och de bibliografier som publicerats i Nytt om runer. Svensk runbibliografi på nätet sträcker sig fram till och med 2021. Struktureringen av databasen liksom sammanställningen av uppgifter har gjorts av Jan Owe och Jan Axelson. Svensk runbibliografi har finansierats av Riksantikvarieämbetet (2012).

Nordistredaktören vid Svenskt Diplomatarium, fil. dr Ingela Hedström, är ansvarig för forskarkontakter och innehållet i databaserna. Jan Owe ansvarar för uppdateringar i Svensk runbibliografi. Projektledare är Diplomatariets huvudredaktör Claes Gejrot. 

 

Sidhuvudets illuminerade anfang är hämtad ur Magnus Erikssons landslag, Konungsbalken, folio 25 v. i den s.k. Codex Aboënsis f.d. Kalmar, d.v.s. Stockholm, Kungliga biblioteket, B 172. Rundjuret kommer från runhällen U 29, Hillersjö, Hilleshögs sn.