Fornsvensk bibliografi
flag flag

Dalruneinskrifter


I detta utdrag från Jan Owes Svensk runristningsförteckning, listas de dalruneinskrifter som i förteckningen har fått Rv-nummer. Dessa nummer härrör från ett register på Runverket på Riksantikvarieämbetet där inskrifterna har fått ett löpnummer.

Följande poster är markerade i kursiv stil i listan eftersom de bedömts att inte vara genuina, konstaterats sakna runor, inte vara ristade på föremål eller liknande: Rv8, Rv17, Rv28, Rv42, Rv53, Rv54, Rv86, Rv87, Rv92, Rv96, Rv97, Rv112, Rv122, Rv141, Rv142, Rv157, Rv159, Rv187, Rv195, Rv239, Rv265, Rv285, Rv297, Rv304 och Rv318.

Totalt känner man till fler än 350 ristningar med dalrunor från Dalarna, nedanstående förteckning är därför inte fullständig, se vidare Svensk runristningsförteckning, utan här medtas endast de med Rv-nummer. För en del av ristningarna nedan är det tveksamt om de är genuina. Den yngsta ristning som säkert anses som genuin är en ristning från år 1900 i en slogbod från Gryvleån i Älvdalens sn, D Rv317.

Varje post i listan inleds med en landskapsbeteckning, oftast D för Dalarna. I listan finns även medtagna fyra dalruneinskrifter funna i Härjedalen och en funnen i Gästrikland, de betecknas nedan med Hr Rv+löpnummer respektive Gs Rv+löpnummer. Om inskriften har gått förlorad anges ett † efter löpnumret. För varje inskrift anges sedan typ av föremål, eller vad inskriften är ristad på och ofta ett årtal inom parentes. Det eller de årtal som anges finns i anslutning till inskriften och kan därför antas datera den. I regel anges socken, annars endast Okänt ursprung, ort och om känt inskriftens nuvarande placering, t.ex. på ett museum. Med EHF + nummer hänvisas till inventarienummer i Elfdalens hembygdsförenings samlingar i Rots skans.

Några inskrifter har även litteraturreferenser, se annars Svensk runbibliografi och litteraturlistan längst ner i dokumentet.

Dalruneinskrifter i Runverkets register (pdf, 20 november 2012, öppnas ej i nytt fönster)