Fornsvensk bibliografi
flag flag

Verktitlar


Verktitel är ett sökhjälpmedel som knyter samman olika versioner av ett verk i såväl handskrifter som utgåvor, t.ex. "S. Birgittas uppenbarelser". Verktiteln är en konstruerad ”titel” på ett fornsvenskt verk, fristående från publikationens titel. I Fornsvensk bibliografi är uppgiften om verktitel vanligtvis hämtad ur Geete och Collijns tryckta bibliografier.

För att göra det möjligt att söka efter olika verk av samma typ i Fornsvensk bibliografi på nätet förekommer även vissa sammanfattande eller allmänna beteckningar i fältet verktitel, t.ex. diplom, böner, postillor. Ensamma förekommer sådana i princip endast om sekundärlitteratur (d.v.s. Litterära hjälpmedel).

Verktitlar pdf (5 oktober 2011)