Fornsvensk bibliografi
flag flag

Ämnesnyckel


Som ett hjälpmedel vid ämnessökning i "Litterära hjälpmedel" ges här en uppsättning ämnen (i vänsterspalten), och den eller de kategorier som publikationer angående dessa ämnen kan sökas under (i högerspalten). Observera att ämnesorden inte härrör från något klassificeringssystem eller någon vetenskaplig taxonomi. Observera också att en publikation kan ges flera klassificeringar. Ämnessökningens kategorier är i huvudsak övertagna från Geete och Collijn och avser ämnesmässigt innehåll snarare än teori‑ eller disciplintillhörighet.

 

ÄMNE

SÖK I ÄMNESTRÄDET

adel

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.7. Militärhistoria (ang. militära aspekter)

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. ekonomiska aspekter)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. skatt, förläning o.d.)

2.9.3.3. Agrahistoria (ang. jordbruk)

2.5.1.2. Adelsätter (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

administration

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

aggressivitet

2.9.3.5. Socialhistoria

2.d.2. Rättshistoria (ang. juridiska aspekter)

andakt

2.a.3. Liturgi

arbete

2.9.3.2. Ekonomisk historia

arkitektur

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

arv

2.d.2. Rättshistoria

attribuering

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. skrivare och ägare av handskrifter och urkunder)

2.8.3. Författarattribuering (ang. författare)

2.2.4. Arkiv- och bibliotekshistoria (ang. ägare av böcker)

avskrift

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

2.6.c. Språk och kultur

ballader

2.8.2. Folkvisor och folksagor

barn

2.9.3.5. Socialhistoria

bebyggelsehistoria

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur (ang. byggnader)

2.c.6. Bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation o.d.)

2.9.3.3. Agrarhistoira (ang. jordbruk)

begravning

2.a.5. Gravar och begravningar

bibliotek

2.2.4. Arkiv- och bibliotekshistoria

2.b. Kloster- och ordenshistoria (ang. klosterbibliotek)

bilder

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

2.1.4.4. Illustrationer (ang. tryckta böcker)

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. handskrifter)

biskopar

2.a. Kyrkohistoria

2.5.1.8. Präster och prelater (personhistoria)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

boende

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

bondeuppror

2.9.7. Militärhistoria

2.9.6. Politisk historia

2.9.3.5. Socialhistoria

borgar

2.9.7. Militärhistoria (ang. försvarsfunktion)

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur (ang. byggnader)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. administrativ funktion)

borgare

2.9.3.5. Socialhistoria

2.c.4. Urban historia

botanik

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria (ang. medeltida vetenskap)

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. odling)

brev

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. handskrifter)

2.6. Språkvetenskap (ang. olika språkvetenskapliga aspekter)

2.c.5. Kommunikationer

brott, brottslingar

2.d.2. Rättshistoria

bud

2.c.5. Kommunikationer

byar

2.c.4. Urban historia (ang. centralorter)

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. jordbruk)

byggnadshistoria

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

bönder

2.9.3.5. Socialhistoria (ang. social kategori)

2.9.3.3. Agrarhistoira (ang. verksamheten)

böner

2.a.3. Liturgi

böter

2.d.2. Rättshistoria

centralorter/-platser

2.c.4. Urban historia

civilrätt

2.d.2. Rättshistoria

dans

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur

datering

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. handskrifter)

2.6. Språkvetenskap (ang. olika språkvetenskapliga aspekter)

2.8.1. Litteraturhistoria

demografi

2.c.6. Bebyggelse och befolkning (ang. antal o.d.)

2.9.3. Kulturhistoria (ang. olika kulturella aspekter)

diakoner, diakonissor

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

2.5.1.8. Präster och prelater (personhistoriskt?)

digerdöden

2.9.3.5. Socialhistoria

diplom

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. handskrifter)

2.d.2. Rättshistoria (ang. juridiska aspekter)

diskurs

2.6.5.2. Text

2.9.3.6 Idé- och lärdomshistoria

djur, djurhållning

2.9.3.2. Ekonomisk historia

drottningar

2.9.6. Politisk historia

2.5.1.4. Furstar (personhistoria)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

dryck

2.9.3.2. Ekonomisk historia

död

2.9.3.5. Socialhistoria

etnicitet

2.9.3.5. Socialhistoria

2.c.6. Bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation, migration o.d.)

etymologi

2.6.5.1. Ord

export

2.9.3.2. Ekonomisk historia

familj

2.9.3.5. Socialhistoria

feodalism

2.9.3.5. Socialhistoria

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. skattefrihet, förläning o.d.)

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. ekonomiska aspekter)

2.9.3.3. Agrahistoria (ang. jordbruk)

fester

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

filologi

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

2.6. Språkvetenskap (ang. språkvetenskapliga aspekter)

2.8. Litteraturvetenskap (ang. litterära aspekter)

finnar, finländare, finska

2.9.3.5. Socialhistoria

2.c.6 Bebyggelse och befolkning

2..6.a. Språkkontakt

fiske

2.9.3.2. Ekonomisk historia

folk

2.9.3.5. Socialhistoria

2.c.6 Bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation, migration o.d.)

fordon

2.c.5. Kommunikationer

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (ang. föremål)

formlära

2.6.3.2. Morfologi

forskning (om utforskandet av svensk medeltid)

2.e. Meta

fred

2.9.7. Militärhistoria

2.9.6. Politisk historia

frälse

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.7 Militärhistoria (ang. militära aspekter)

2.a. Kyrkohistoria (ang. andligt frälse)

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. ekonomiska aspekter)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. skattefrihet, förläning o.d.)

2.9.3.3. Agrahistoria (ang. jordbruk)

furstar

2.9.6. Politisk historia

2.5.1.4. Furstar (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

fördrag

2.9.7. Militärhistoria

2.9.6. Politisk historia

författare (attribuering)

2.8.3. Författarattribuering

förlagor

2.6.b. Översättning

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

försvar

2.9.7. Militärhistoria

genre

2.8.1. Litteraturhistoria

2.6.5.2. Text

genus

2.9.3.5. Socialhistoria

gillen

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.a.4. Helgonkult

gudstjänst

2.a.3. Liturgi

hagiografi

2.a.4. Helgonkult

2.5.1.6. Helgon (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

handel

2.9.3.2. Ekonomisk historia

handskrifter

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

Hansan

2.9.3.2. Ekonomisk historia

hantverk

2.9.3.2. Ekonomisk historia

heder, hederskultur

2.9.3.5. Socialhistoria

historiografi, historiker

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria (ang. medeltida historieskrivning)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

humor

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur

hundare

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

2.9.7. Militärhistoria

husdjur

2.9.3.2. Ekonomisk historia

husgeråd

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (föremål)

hushåll

2.9.3.2. Ekonomisk historia

hygien

2.9.3.5. Socialhistoria

hälsa

2.9.3.5. Socialhistoria

härad

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

ideologi

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

2.9.6. Politisk historia

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

idrott

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

import

2.9.3.2. Ekonomisk historia

inbördeskrig

2.9.7. Militärhistoria

2.9.6. Politisk historia

industri

2.9.3.2. Ekonomisk historia

instrument (musik)

2.7.2. Musikhistoria

interferens

2.6.a. Språkkontakt

interpunktion

2.6.d. Ortografi och interpunktion

jakt

2.9.3.2. Ekonomisk historia

jordbruk

2.9.3.3. Agrarhistoria

juridik

2.d.2. Rättshistoria

järnbruk, järnhantering

2.9.4. Bergshantering

kalendrar

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

kanonisation

2.a.4. Helgonkult

katedralskolor

2.9.5. Skolor och undervisning

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

klass, klasskamp, klassamhälle

2.9.3.5. Socialhistoria

kloster

2.b.. Ordens- och klosterhistoria

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur (ang. byggnader)

klosterskolor

2.9.5. Skolor och undervisning

2.b. Ordens- och klosterhistoria

kläder

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. tillverkning)

2.9.3.5. Socialhistoria (ang. sociala aspekter)

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (föremål)

kodikologi

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

kolonisation

2.c.6. Bebyggelse och befolkning

konfirmation

2.a.3. Liturgi

konflikter

2.9.7. Militär historia

2.9.6. Politisk historia

2.9.3.5. Socialhistoria

kopiering

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

korståg

2.9.7. Militär historia

2.a.2.1. Mission

kost

2.9.3.2. Ekonomisk historia

krig

2.9.7. Militärhistoria

kronologi (tideräkning)

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

kulturgeografi

2.c. Topografi …

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. jordbrukslandskap)

kulturkontakt

2.6.a. Språkkontakt (ang. språk)

2.c.6. Bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation o.d.)

2.9.3.1. Kulturhistoria (allm.)

kungar

2.9.6. Politisk historia

2.5.1.4. Furstar (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

kvinnor

2.9.3.5. Socialhistoria

kvinnorov

2.d.2. Rättshistoria

2.9.3.5. Socialhistoria

kyrkan

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur (ang. byggnader)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. administration)

kyrkogårdar

2.a.5. Gravar och begravningar

kyrkor

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

kyrktagning

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

2.d.2. Rättshistoria?

känslor

2.9.3.5. Socialhistoria

kärlek

2.9.3.5. Socialhistoria

kön

2.9.3.5. Socialhistoria

lagar

2.d.2. Rättshistoria

landskap

2.c. Topografi …

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. jordbrukslandskap)

landskapslagar

2.d.2. Rättshistoria

landslagar

2.d.2. Rättshistoria

latin (inflytande)

2.6.a. Språkkontakt

ledung

2.9.7. Militärhistoria

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

legender

2.a.4. Helgonkult

2.5.1.6. Helgon (ang. personhistoria)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

lek

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

lexikon

2.6.5.1. Ord

2.6.7. Ordböcker och ordlistor

literacy

2.6.c. Språk och kultur

liv – livscykeln, -längd, -miljö, -förhållanden

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.2. Ekonomisk historia

ljudlära

2.6.3.1. Fonologi

lånord

2.6.a. Språkkontakt

2.6.5.1. Ord

läkare, läkekonst

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

län

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

läs- och skrivkunnighet

2.6.c. Språk och kultur

läsning

2.6.c. Språk och kultur

lön

2.9.3.2. Ekonomisk historia

makt, makthavare

2.9.6. Politisk historia

marknader

2.9.3.2. Ekonomisk historia

mat

2.9.3.2. Ekonomisk historia

medicin

2.9.3.6. Idé och lärdomshistoria

medier

2.c.5. Kommunikationer

mentalitetshistoria

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

metallarbete

2.9.4. Bergshantering

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (föremål)

metod, metodologi

2.e. Meta

metrik

2.7.1. Verslära

migration

2.c.6. Bebyggelse och befolkning

miljö (livsmiljö)

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.2. Ekonomisk historia

mission

2.a.2.1. Mission

2.9.7. Militärhistoria (ang. korståg)

mode

2.9.3.5. Socialhistoria (ang. sociala aspekter)

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (föremål)

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. tillverkning av kläder o.d.)

munkar

2.b.1. Ordens- och klosterhistoria > Allmänt

muntlighet (orality)

2.6.c. Språk och kultur

musik, musiker

2.7.2. Musikhistoria

mynt

2.9.3.4. Numismatik

mystik, mystiker

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

mått

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

män

2.9.3.5. Socialhistoria

mässan

2.a.3. Liturgi

nationer, nationalitet

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.6. Politisk historia

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

2.c.6. bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation, migration od.)

nattvarden

2.a.3. Liturgi

nunnor

2.b. Ordens- och klosterhistoria

nyheter

2.c.5. Kommunikationer

näringsliv

2.9.3.2. Ekonomisk historia

nöje

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

odling

2.9.3.3. Agrarhistoria

orality

2.6.c. Språk och kultur

ordföljd

2.6.4. Syntax

ordförråd

2.6.5.1. Ord

2.6.7. Ordlistor och ordböcker

ordspråk, ordstäv

2.6.5.1. Ord

organisation

2.d.3. Förvaltning

pengar

2.9.3.4. Numismatik (ang. mynt och betalningsmedel)

2.9.3.3. Ekonomisk historia

personhistoria

2.5. Medeltidsbiografi o. -genealogi

pesten

2.9.3.5. Socialhistoria

pilgrimer, pilgrimsvägar, pilgrimsresor

2.a.4. Helgonkult

2.c.4 Kommunikationer

predikan

2.a.3. Liturgi

priser

2.9.3.3. Ekonomisk historia

protestantism

2.a.2.2. Reformationen

präster

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

2.5.1.8. Präster och prelater (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

psalmer

2.a.3. Liturgi

2.7.2. Musikhistoria

rasism

2.9.3.5. Social historia

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

2.c.6. Bebyggelse och befolkning (ang. kolonisation, migration o.d.)

relationer

2.9.3.5. Socialhistoria

reliker

2.a.4. Helgonkult

resande - resor

2.c.5. Kommunikationer

riddare

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.7. Militärhistoria (ang. militära aspekter)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. skattefrihet, förläning o.d.)

2.5.1.2. Adelsätter (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

samer, samiska

2.9.3.5. Socialhistoria

2.c.6. Bebyggelse och befolkning

2.6.a. Språkkontakt

schamanism

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

seder

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

semantik

2.6. Språkvetenskap (ang. betydelse på olika beskrivningsnivåer)

sexualitet

2.9.3.5. Socialhistoria

sjukdomar

2.9.3.5. Socialhistoria

sjukvård

2.9.3.5. Social historia

2.b.2.7. Hospital (ang. klostrens vårdande verksamhet)

sjöfart

2.c.5. Kommunikationer

skatt

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

skog

2.9.3.2. Ekonomisk historia

skriftbruk, skriftlighet, skriftkultur, skriftmiljö

2.6.a. Språk och kultur

skrivare – skrivdon, skrivmaterial

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

2.6.c. Språk och kultur

skrivare, skrivarattribuering, skrivarhänder

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

skrivarstugor

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen …

2.6.c. Språk och kultur

skulptur

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

skådespel – lekare

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur

slag, slagfält

2.9.7. Militärhistoria

slakt

2.9.3.2. Ekonomisk historia

slavar

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.2. Ekonomisk historia

slott

2.9.7. Militärhistoria (ang. försvar)

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur (ang. byggnader)

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt (ang. administrativ funktion)

släkt, släktskap

2.9.3.5. Socialhistoria

smeder, smide

2.9.4. Bergshantering

2.9.3.2. Ekonomisk historia

socken

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

spel

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur

språkplanering

2.6.c. Språk och kultur

statsfinanser

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

statsrätt

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

statsskick

2.9.6. Politisk historia

stenarbete

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

2.9.3.2. Ekonomisk historia

stift

2.a. Kyrkohistoria

2.d.3.1. Förvaltning > Allmänt

stil, stilistik

2.6.5.2. Text

2.8.1. Litteraturhistoria

straff

2.d.2. Rättshistoria

studenter

2.9.5. Skolor och undervisning

2.5.1.9. Studenter (personhistoriskt)

ståndssamhället

2.9.3.5. Socialhistoria

städer

2.c.4. Urban historia (allmänt)

2.c.2. Enskilda orter o. landskap

substrat

2.6.a. Språkkontakt

symboler

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt (ang. kristna symboler)

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur (ang. andra symboler)

sång

2.7.2. Musikhistoria

teknik, teknologi

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria?

2.9.3.2. Ekonomisk historia?

teologi

2.a.1. Kyrkohistoria > Allmänt

teori

2.e. Meta

textil

2.9.3.7. Konstvetenskap och arkitektur

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. tillverkning)

2.9.3.9. Övrig materiell kultur (ang. mode, kläder, föremål o.d.)

tid, tideräkning

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria

tjänstefolk

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.9.3.5. Socialhistoria

traditioner

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur

transport

2.c.5. Kommunikationer

tro

2.a. Kyrkohistoria (ang. kristen tro)

2.9.3.8. Övrig immateriell kultur (ang. annan tro)

trädgårdar

2.9.3.3. Agrarhistoria

2.b. Kloster- och ordenshistoria (ang. klosterträdgårdar)

trälar, träldom

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.3.2. Ekonomisk historia

tyska (inflytande)

2.6.a. Språkkontakt

tätorter

2.c.4. Urban historia

underhållning

2.9.3.5. Socialhistoria

2.9.5.8. Övrig immateriell kultur

universitet

2.9.5. Skolor och undervisning

uppror

2.9.7. Militärhistoria

2.9.6. Politisk historia

2.9.3.5. Socialhistoria

urbanisering

2.c.4. Urban historia

utbildning

2.9.5. Skolor och undervisning

uttryck

2.6.5.1. Ord

vallfart

2.a.4. Helgonkult

2.c.6. Kommunikationer

vardagsliv

2.9.3.5. Socialhistoria

vetenskapshistoria

2.9.3.6. Idé och lärdomshistoria (ang. medeltida vetenskap)

2.e. Meta (ang. nutida forskning om forskning om medeltiden)

våld

2.9.3.5. Socialhistoria

2.d.2. Rättshistoria (ang. juridiska aspekter)

vård – omvårdnad

2.9.3.5. Socialhistoria

2.b.2.7. Hospital (ang. klostrens vårdande verksamhet)

vägar

2.c.5. Kommunikationer

vänskap

2.9.3.5. Socialhistoria

växter

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. odling)

2.9.3.2. Ekonomisk historia (ang. växters ekonomiska nyttjande)

2.9.3.6. Idé- och lärdomshistoria (ang. medicinalväxter)

2.6.6.3. Växtnamn

åkrar

2.9.3.3. Agrarhistoria

åldrande

2.9.3.5. Socialhistoria

ägande

2.d.2. Rättshistoria

ägare: attribuering

2.1.1. Paleografi, handskrifts- och urkundsväsen … (ang. handskrifter)

2.2.4. Arkiv- och bibliotekshistoria (ang. böcker)

äktenskap

2.9.3.5. Socialhistoria

2.d.2. Rättshistoria

ämbetsmän

2.d. Rättshistoria och förvaltning (ang. riket)

2.a. Kyrkohistoria (ang. kyrkan)

2.5.1.3. Ämbetsmän, borgmästare och rådmän  (personhistoriskt)

2.5.3. Enskilda personer o. släkter

ära

2.9.3.5. Socialhistoria

ödebyar, -gårdar, -läggelse

2.c.6 Bebyggelse och befolkning

2.9.3.2. Ekonomisk historia

2.9.3.3. Agrarhistoria (ang. jordbruk)