Fornsvensk bibliografi
flag flag

Fornsvensk bibliografi av Geete och Collijn


Den befintliga tryckta fornsvenska bibliografin av Robert Geete och Isak Collijn som utgavs av Svenska fornskriftsällskapet ingår i denna bibliografiska databas. I Geete och Collijns ”Fornsvenska texter”, d.v.s. handskrifter och utgåvor, har föråldrade uppgifter ersatts av aktuella (främst gällande handskriftssignum), och uppgifterna har anpassats till nutida bibliografisk standard. Geete och Collijns ”Litterära hjälpmedel” d.v.s. sekundärlitteratur, har införts i princip i oförändrad form.
 

                        

Robert Geete 18491928               Isak Collijn 18751949

Foto: Kungliga biblioteket, Stockholm (Esbjörn Eriksson)
 

Här finns Robert Geetes och Isak Collijns tryckta Fornsvensk bibliografi i sex pdf-filer. Klicka på titeln nedan för att öppna pdf-filen. (Öppnas för närvarande inte i nytt fönster.)

Fornsvensk bibliografi (1903) A: Fornsvenska texter

Fornsvensk bibliografi (1903) B: Litterära hjälpmedel

Fornsvensk bibliografi, Suppl. 1 (1919) A: Fornsvenska texter

Fornsvensk bibliografi, Suppl. 1 (1919) B: Litterära hjälpmedel

Fornsvensk bibliografi, Suppl. 2 (1945-1948) A: Fornsvenska texter

Fornsvensk bibliografi, Suppl. 2 (1945-1948) B: Litterära hjälpmedel